Eglė

Sirvydytė 

 

individualus

psichologinis 

konsultavimas

 

seminarai

mokymų ciklai

jungtinės programos

padainavimai

 

ir visokie

širdies

burtai

Prie kiekvienos praktinės psichologijos lauko temos galima:

                - ARBA prisiliesti, susipažinti, paragauti; 

                - ARBA panirti giliau, mokytis proceso metu, išmokti - gautas žinias įtvirtinti savo gyvenime.

 

Labai džiaugiuosi, kuomet iš užsakovų, kviečiančiųjų pusės atsiranda noras ir galimybė pažvelgti į mokymąsi kaip į tęstinį procesą - vietoj vienkartinio seminaro pasirinkti kelių susitikimų ciklą su pertraukomis.

Mokymų ciklų potencialas slypi ne tik žinių kiekybėje (žinoma, per keletą kartų galima į ta pačią temą pažvelgti kur kas giliau), bet ir pačiame mokymosi proceso tęstinume. Pertraukos tarp mokymo ciklų susitikimų mums leižia eksperimentuoti ir taikyti žinias savo kasdienybėje, už klasės ribų. Žinodami, kad susitiksime ir vėl, galime kasdien dėtis į kišenę kilusius klausimus ir juos atsinešti kartu su savimi į sekančią mokymosi ciklo sesiją. O tada susitikę galime aptarti savo sėkmes ir nesėkmes, naujai pažvelgti į mokymosi medžiagą (dabar jau turint patirties ir autentiškų įžvalgų, kurios kyla jau nebe iš lektoriaus, bet iš pačių dalyvių), ieškoti nesėkmėms priežasčių ir toliau mokytis.

 

Kadangi, apskritai, mokymosi procesas psichologijos lauke apima ne tik teorinį teorijos suvokimą, savirefleksiją, įžvalgas, bet apima ir senųjų elgesio modelių keitimą į naujus, tobulesnius, tinkamesnius... Būkite tikri, jog šiam procesui reikia ne tik kantrybės, bet ir laiko. O dar svarbiau - dedikuoto dėmesio bei vedimo (ang. k. guidance). Nėra lengva keisti nei savo požiūrį, nei elgseną, o juolab - organizacijos kultūrą ar emocinį lauką. 

 

 

 

*Šiuo metu mokymų viešai skelbiamų atviros registracijos mokymų ciklų nėra.

**Jei turite konkretų poreikį dėl mokymų / seminarų ciklo savo bendruomenėje, mokykloje ar organizacijoje, susisiekime.

Susisiekime:

+ 370 601 00 538

  • SoundCloud - White Circle
  • Facebook - White Circle